Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skandinaviske tekster

Andersson, P. (2009). Naturligt = bra? Funderingar över ett värdeladdat begrepp. In G. Halldén (Ed.), Nature som symbol för den goda barndomen (pp. 25-33). Stockholm: Carlssons.

Andkjær, S., & Hadberg, A. (2017). Sociale mødesteder i naturen: kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik.

Andkjær, S., Høyer-Kruse, J., & Arvidsen, J. (2016). Børn og unges hverdagsfriluftsliv. In Movements; 2016:2 (pp. 121).

Broch, H. B. (2005). Den uberegnelige naturen - hvor uberegnelig? - Antropologiske  refleksjoner over vann. Norsk antropologisk tidsskrift, 16(2-03), 132-141.

Eichberg, H. (2003). Natur og kropslig praksis. In P. Agger, A. Reenbeerg, J. Læssøe, & H. P. Hansen (Eds.), Naturens værdi: Vinkler på danskernes forhold til naturen. København: Gads forlag.

Ejbye-Ernst, N., Nielsen, T. T., & Præstholm, S. (2013). Håndholdt geografisk information med mobilen ud i naturen. Geografisk orientering, Årg. 43, nr. 3 (2013), 18-24.

Halldén, G. (2009). Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlsson.

Halldén, G. (2010). Varför tycker vi att barn ska vara ute? Förskoletidningen, 3.

Halldén, G. (2011). Barndomens skogar: om barn i natur och barns natur. Stockholm: Carlsson.

Hasselbalch, G., & Tranberg, P. (2016). Dataetik - den nye konkurrencefordel (1. udgave ed.). Valby: PubliShare.

Hjalager, A.-M., Nielsen, N. C., Nielsen, T. T., & Porner Nielsen, S. P. (2013). Avanceret teknologi i friluftslivet: tendenser, innovation og perspektiver. In CLF report (Vol. 27): Danish Centre for Rural Research and Development (CLF) University of Southern Denmark.

Høyen, M. (2010). Natursyn som felt? In K. Esmark, Høyen, Marianne & Larsen, Kristian (Ed.), Hvorfor Bourdieu: Forlaget Hexis.

Johansen, S. L. (2017). Børn har ret til privatliv på nettet - både med og uden voksne.

Johansen, S. L., & Larsen, M. C. (2016). Digitale medier i børnehøjde: Om 0-8 åriges brug af digitale medier i hjemmet.

Kjøller, M., Juel, K., & Kamper-Jørgensen, F. (2007). Kap. 26 – Naturen. I: Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 : 2004, 2005, 2006. SFI.

Knudsen, A. (1995). Naturen og samfundet. In H.-H. Sass (Ed.), Natursyn - ? : LOK, Landbrugets Oplysnings og Kursusvirksomhed.

Lundberg, K. G., & Danielsen, H. (2010). Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom mangfold og trygghet. Sosiologisk tidsskrift, 18(2), 115-136.

Mygind, L., Hartmeyer, R., Kjeldsted, E., Mygind, E. & Bentsen, P. (2018). Viden om friluftslivs effekter på sundhed – resultater fra en systematisk forskningsoversigt.

Mygind, L., Kjeldsted, E., Hartmeyer, R., Mygind, E., & Bentsen, P. (2018). Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed. Retrieved from Friluftsraadet.dk/publikationer:

Olwig, K. (1993). Natur"syn". Tidsskriftet Antropologi, 27, 7-16.

Schilhab, T. (2017). Læringens DNA. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Schilhab, T., & Lindvall, B. (2017). Naturlig læring: Aarhus Universitetsforlag.

Skår, M. (2009). Min, din og vår friluftslivshistorie: Hva har forskningsmetoder å si for -produksjonen av kunnskap om friluftsliv? Norsk antropologisk tidsskrift, 20(3), 167-178.

Socialt Udviklingscenter (2015). Brug af digitale redskaber i dagtilbud: resultater fra praksisnær forskning. Kbh: Socialt Udviklingscenter SUS.

Tranberg, P. (2018). Digitalt selvforsvar - Guide til teenagere, forældre og lærere: Tag kontrol over dine data og dit digitale liv. Retrieved from Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0:

Wold, L., Skår, M., & Gundersen, V. (2016). «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv. Tidsskrift for utmarksforskning, 1. 

Texts in English

 

Allison, A. (2003). Portable monsters and commodity cuteness: Poke´mon as Japan's new global power. Postcolonial Studies, 6(3), 381.

Bakolis, I., Hammoud, R., Smythe, M., Gibbons, J., Davidson, N., Tognin, S., & Mechelli, A. (2018). Urban Mind: Using Smartphone Technologies to Investigate the Impact of Nature on Mental Well-Being in Real Time. BioScience, 68(2), 134-145

Bølling, M., Otte, C. R., Elsborg, P., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2018). The association between education outside the classroom and students’ school motivation: Results from a one-school-year quasi-experiment. International Journal of Educational Research, 89, 22-35.

Bratman, G. N., Hamilton, J. P., Hahn, K. S., Daily, G. C., & Gross, J. J. (2015). Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(28), 8567-8572.

Carlone, H. B., Huffling, L. D., Tomasek, T., Hegedus, T. A., Matthews, C. E., Allen, M. H., & Ash, M. C. (2015). 'Unthinkable' Selves: Identity boundary work in a summer field ecology enrichment program for diverse youth. International Journal of Science Education, 37(10), 1524-1546.

Crawford, M. R., Holder, M. D., & O’Connor, B. P. (2017). Using Mobile Technology to Engage Children With Nature. Environment and Behavior, 49(9), 959-984.

Davis, N., & Gatersleben, B. (2013). Transcendent Experiences in Wild and Manicured Settings: The Influence of the Trait “Connectedness to Nature”. Ecopsychology, 5(2), 92-102

De Vries, S., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., & Spreeuwenberg, P. (2003). Natural environments - healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between greenspace and health. Environment and Planning A, 35(10), 1717-1731.

Dickinson, E. (2013). The Misdiagnosis: Rethinking “Nature-deficit Disorder”. Environmental Communication, 7(3), 315-335.

Dorward, L. J., Mittermeier, J. C., Sandbrook, C., & Spooner, F. (2017). Pokémon Go: Benefits, Costs, and Lessons for the Conservation Movement. Conservation Letters, 10(1), 160-165.

Engemann, K., Pedersen, C. B., Tsirogiannis, C., Mortensen, P. B., & Svenning, J.-C. (2018). 35.3 Childhood Exposure to Green Space – a Novel risk-decreasing mechanism for Schizophrenia? Schizophrenia Bulletin, 44 (suppl_1), S59-S59.

England Marketing (2009). Report to Natural England on Childhood and Nature: a survey on changing relationships with nature across generations.

Gullestad, M. (1989). The meaning of nature in contemporary Norwegian everyday life : preliminary considerations. Folk, Vol. 31 (1989), 171-181.

Gundersen, V., Skår, M., O'Brien, L., Wold, L. C., & Follo, G. (2016). Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry & Urban Greening, 17, 116-125.

Hastrup, K. (1989). Nature as historical space. Folk, Vol. 31 (1989), 5-20.

Horst, H., & Miller, D. (2012). Normativity and Materiality: A View from Digital Anthropology. Media International Australia, 145(1), 103-111.

Ingold, T. (2000). The perception of the environment : essays on livelihood, dwelling and skill. London: Routledge.

Kahn, P. H. (2011). Technological nature : adaptation and the future of human life. In (pp. 230).

Kahn, P. H., & Kellert, S. R. (2002). Children and nature : psychological, sociocultural, and evolutionary investigations. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Kahn, P. H., Severson, R. L., & Ruckert, J. H. (2009). The Human Relation With Nature and Technological Nature. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 37-42. doi:10.1111/j.1467-8721.2009.01602.x

Kaplan, S., & Berman, M. G. (2010). Directed Attention as a Common Resource for Executive Perspectives on Psychological Science, 5(1), 43-57.

Kogan, L., Hellyer, P., Duncan, C., & Schoenfeld-Tacher, R. (2017). A pilot investigation of the physical and psychological benefits of playing Pokemon GO for dog owners. Computers in Human Behavior, 76, 431.

Lee, P. C. (2012). The Human Child's Nature Orientation. Child Development Perspectives, 6(2), 193-198.

Malone, K. (2016). Posthumanist Approaches to Theorizing Children’s Human-Nature Relations. In K. Nairn & P. Kraftl (Eds.), Space, Place, and Environment (pp. 185-206). Singapore: Springer Singapore.

Malone, K. (2016). Reconsidering Children's Encounters With Nature and Place Using Posthumanism. Australian Journal of Environmental Education, 32(1), 42-56.

Mygind, L., Stevenson, M. P., Liebst, L. S., Konvalinka, I., & Bentsen, P. (2018). Stress Response and Cognitive Performance Modulation in Classroom versus Natural Environments: A Quasi-Experimental Pilot Study with Children. International journal of environmental research and public health, 15(6), 1098.

Præstholm, S. Draux, H. Olafsson, Stahl, Ejbye-Ernst, N., Møller-Jensen, L., Nielsen, T. T., Nielsen, C. (2014). Outdoor LBS – relationship between users, providers, and place.

Ruiz-Ariza, A., Casuso, R. A., Suarez-Manzano, S., & Martínez-López, E. J. (2018). Effect of augmented reality game Pokémon GO on cognitive performance and emotional intelligence in adolescent young. Computers & Education, 116, 49-63.

Schilhab, T. S. S., Stevenson, M. P., & Bentsen, P. (2018). Contrasting Screen-Time and Green-Time: A Case for Using Smart Technology and Nature to Optimize Learning Processes. Frontiers in psychology, 9, 773

Sharkins, K. A., Newton, A. B., Albaiz, N. E. A., & Ernest, J. M. (2016). Preschool Children's Exposure to Media, Technology, and Screen Time: Perspectives of Caregivers from Three Early Childcare Settings. Early Childhood Education Journal, 44(5), 437.

Skår, M., Gundersen, V., & O'Brien, L. (2016). How to engage children with nature: why not just let them play? Children's Geographies, 14(5), 527-540.

Stordahl, G., Follo, G., & Pareliussen, I. (2015). Betwixt the Wild, Unknown and the Safe: Play and the Affordances of Nature within an Early Childhood Education and Care Institution in Norway. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 3(1), 28-37.

Suominen, J., & Sivula, A. (2013). Gaming legacy? four approaches to the relation between cultural heritage and digital technology. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 6(3), 1-18.