Litteratur om emnet i bred forstand

Skandinaviske tekster

Andersson, P. (2009). Naturligt = bra? Funderingar över ett värdeladdat begrepp. In G. Halldén (Ed.), Nature som symbol för den goda barndomen (pp. 25-33). Stockholm: Carlssons.

Andkjær, S., Høyer-Kruse, J., & Arvidsen, J. (2016). Børn og unges hverdagsfriluftsliv. In Movements ; 2016:2 (pp. 121).

Ejbye-Ernst, N., Nielsen, T. T., & Præstholm, S. (2013). Håndholdt geografisk information med mobilen ud i naturen. Geografisk orientering, Årg. 43, nr. 3 (2013), 18-24.

Halldén, G. (2009). Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlsson.

Halldén, G. (2010). Varför tycker vi att barn ska vara ute? Förskoletidningen, 3.

Halldén, G. (2011). Barndomens skogar: om barn i natur och barns natur. Stockholm: Carlsson.

Høyen, M. (2010). Natursyn som felt? In K. Esmark, Høyen, Marianne & Larsen, Kristian (Ed.), Hvorfor Bourdieu: Forlaget Hexis.

Knudsen, A. (1995). Naturen og samfundet. In H.-H. Sass (Ed.), Natursyn - ? : LOK, Landbrugets Oplysnings og Kursusvirksomhed.

Lundberg, K. G., & Danielsen, H. (2010). Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom mangfold og trygghet. Sosiologisk tidsskrift, 18(2), 115-136.

Mygind, L., Hartmeyer, R., Kjeldsted, E., Mygind, E. & Bentsen, P. (2018). Viden om friluftslivs effekter på sundhed – resultater fra en systematisk forskningsoversigt.

Olwig, K. (1993). Natur"syn". Tidsskriftet Antropologi, 27, 7-16.

Schilhab, T. (2017). Læringens DNA. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Schilhab, T., & Lindvall, B. (2017). Naturlig læring: Aarhus Universitetsforlag.

Skår, M. (2009). Min, din og vår friluftslivshistorie: Hva har forskningsmetoder å si for -produksjonen av kunnskap om friluftsliv? Norsk antropologisk tidsskrift, 20(3), 167-178.

Socialt Udviklingscenter (2015). Brug af digitale redskaber i dagtilbud: resultater fra praksisnær forskning. Kbh.: Socialt Udviklingscenter SUS.


 

 

Engelsksprogede tekster

Bakolis, I., Hammoud, R., Smythe, M., Gibbons, J., Davidson, N., Tognin, S., & Mechelli, A. (2018). Urban Mind: Using Smartphone Technologies to Investigate the Impact of Nature on Mental Well-Being in Real Time. BioScience, 68(2), 134-145

Crawford, M. R., Holder, M. D., & O’Connor, B. P. (2017). Using Mobile Technology to Engage Children With Nature. Environment and Behavior, 49(9), 959-984.

Davis, N., & Gatersleben, B. (2013). Transcendent Experiences in Wild and Manicured Settings: The Influence of the Trait “Connectedness to Nature”. Ecopsychology, 5(2), 92-102

Dorward, L. J., Mittermeier, J. C., Sandbrook, C., & Spooner, F. (2017). Pokémon Go: Benefits, Costs, and Lessons for the Conservation Movement. Conservation Letters, 10(1), 160-165.

England Marketing (2009). Report to Natural England on Childhood and Nature: a survey on changing relationships with nature across generations.

Functioning and Self-Regulation. Perspectives on Psychological Science, 5(1), 43-57

Gundersen, V., Skår, M., O'Brien, L., Wold, L. C., & Follo, G. (2016). Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry & Urban Greening, 17, 116-125.

Horst, H., & Miller, D. (2012). Normativity and Materiality: A View from Digital Anthropology. Media International Australia, 145(1), 103-111.

Kahn, P. H. (2011). Technological nature : adaptation and the future of human life. In (pp. 230).

Kahn, P. H., & Kellert, S. R. (2002). Children and nature : psychological, sociocultural, and evolutionary investigations. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Kahn, P. H., Severson, R. L., & Ruckert, J. H. (2009). The Human Relation With Nature and Technological Nature. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 37-42. doi:10.1111/j.1467-8721.2009.01602.x

Kaplan, S., & Berman, M. G. (2010). Directed Attention as a Common Resource for Executive

Kogan, L., Hellyer, P., Duncan, C., & Schoenfeld-Tacher, R. (2017). A pilot investigation of the physical and psychological benefits of playing Pokemon GO for dog owners. Computers in Human Behavior, 76, 431.

Malone, K. (2016). Posthumanist Approaches to Theorizing Children’s Human-Nature Relations. In K. Nairn & P. Kraftl (Eds.), Space, Place, and Environment (pp. 185-206). Singapore: Springer Singapore.

Malone, K. (2016). Reconsidering Children's Encounters With Nature and Place Using Posthumanism. Australian Journal of Environmental Education, 32(1).

Præstholm, S. Draux, H. Olafsson, Stahl; Ejbye-Ernst, N., Møller-Jensen, L., Nielsen, T. T., Nielsen, C. (2014). Outdoor LBS – relationship between users, providers, and place.

Ruiz-Ariza, A., Casuso, R. A., Suarez-Manzano, S., & Martínez-López, E. J. (2018). Effect of augmented reality game Pokémon GO on cognitive performance and emotional intelligence in adolescent young. Computers & Education, 116, 49-63.

Skar, M., Gundersen, V., & O'Brien, L. (2016). How to engage children with nature: why not just let them play? Children's Geographies, 14(5), 527-540.

Suominen, J., & Sivula, A. (2013). Gaming legacy? four approaches to the relation between cultural heritage and digital technology. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 6(3), 1-18.