LITTERATUR

Skandinaviske tekster

 • Andersson, P. (2009). Naturligt = bra? Funderingar över ett värdeladdat begrepp. In G. Halldén (Ed.), Nature som symbol för den goda barndomen (pp. 25-33). Stockholm: Carlssons.

 • Andkjær, S., & Hadberg, A. (2017). Sociale mødesteder i naturen: kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik.

 • Andkjær, S., Høyer-Kruse, J., & Arvidsen, J. (2016). Børn og unges hverdagsfriluftsliv. In Movements; 2016:2 (pp. 121).

 • Broch, H. B. (2005). Den uberegnelige naturen - hvor uberegnelig? - Antropologiske  refleksjoner over vann. Norsk antropologisk tidsskrift, 16(2-03), 132-141.

 • Eichberg, H. (2003). Natur og kropslig praksis. In P. Agger, A. Reenbeerg, J. Læssøe, & H. P. Hansen (Eds.), Naturens værdi: Vinkler på danskernes forhold til naturen. København: Gads forlag.

 • Ejbye-Ernst, N., Nielsen, T. T., & Præstholm, S. (2013). Håndholdt geografisk information med mobilen ud i naturen. Geografisk orientering, Årg. 43, nr. 3 (2013), 18-24.

 • Halldén, G. (2009). Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlsson.

 • Halldén, G. (2010). Varför tycker vi att barn ska vara ute? Förskoletidningen, 3.

 • Halldén, G. (2011). Barndomens skogar: om barn i natur och barns natur. Stockholm: Carlsson.

 • Hasselbalch, G., & Tranberg, P. (2016). Dataetik - den nye konkurrencefordel (1. udgave ed.). Valby: PubliShare.

 • Hjalager, A.-M., Nielsen, N. C., Nielsen, T. T., & Porner Nielsen, S. P. (2013). Avanceret teknologi i friluftslivet: tendenser, innovation og perspektiver. In CLF report (Vol. 27): Danish Centre for Rural Research and Development (CLF) University of Southern Denmark

 • Høyen, M. (2010). Natursyn som felt? In K. Esmark, Høyen, Marianne & Larsen, Kristian (Ed.), Hvorfor Bourdieu: Forlaget Hexis.

 • Johansen, S. L. (2017). Børn har ret til privatliv på nettet - både med og uden voksne.

 • Johansen, S. L., & Larsen, M. C. (2016). Digitale medier i børnehøjde: Om 0-8 åriges brug af digitale medier i hjemmet.

 • Kjøller, M., Juel, K., & Kamper-Jørgensen, F. (2007). Kap. 26 – Naturen. I: Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 : 2004, 2005, 2006. SFI.

 • Knudsen, A. (1995). Naturen og samfundet. In H.-H. Sass (Ed.), Natursyn - ? : LOK, Landbrugets Oplysnings og Kursusvirksomhed.

 • Lundberg, K. G., & Danielsen, H. (2010). Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom mangfold og trygghet. Sosiologisk tidsskrift, 18(2), 115-136.

 • Mygind, L., Hartmeyer, R., Kjeldsted, E., Mygind, E. & Bentsen, P. (2018). Viden om friluftslivs effekter på sundhed – resultater fra en systematisk forskningsoversigt.

 • Mygind, L., Kjeldsted, E., Hartmeyer, R., Mygind, E., & Bentsen, P. (2018). Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed. Retrieved from Friluftsraadet.dk/publikationer:

 • Olwig, K. (1993). Natur"syn". Tidsskriftet Antropologi, 27, 7-16.

 • Schilhab, T. (2017). Læringens DNA. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

 • Schilhab, T., & Lindvall, B. (2017). Naturlig læring: Aarhus Universitetsforlag.

 • Skår, M. (2009). Min, din og vår friluftslivshistorie: Hva har forskningsmetoder å si for -produksjonen av kunnskap om friluftsliv? Norsk antropologisk tidsskrift, 20(3), 167-178.

 • Socialt Udviklingscenter (2015). Brug af digitale redskaber i dagtilbud: resultater fra praksisnær forskning. Kbh: Socialt Udviklingscenter SUS.

 • Tranberg, P. (2018). Digitalt selvforsvar - Guide til teenagere, forældre og lærere: Tag kontrol over dine data og dit digitale liv. Retrieved from Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0:

 • Wold, L., Skår, M., & Gundersen, V. (2016). «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv. Tidsskrift for utmarksforskning, 1. 

Texts in English

 

 • Allison, A. (2003). Portable monsters and commodity cuteness: Poke´mon as Japan's new global power. Postcolonial Studies, 6(3), 381.

 • Bakolis, I., Hammoud, R., Smythe, M., Gibbons, J., Davidson, N., Tognin, S., & Mechelli, A. (2018). Urban Mind: Using Smartphone Technologies to Investigate the Impact of Nature on Mental Well-Being in Real Time. BioScience, 68(2), 134-145

 • Bølling, M., Otte, C. R., Elsborg, P., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2018). The association between education outside the classroom and students’ school motivation: Results from a one-school-year quasi-experiment. International Journal of Educational Research, 89, 22-35.

 • Bratman, G. N., Hamilton, J. P., Hahn, K. S., Daily, G. C., & Gross, J. J. (2015). Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(28), 8567-8572.

 • Carlone, H. B., Huffling, L. D., Tomasek, T., Hegedus, T. A., Matthews, C. E., Allen, M. H., & Ash, M. C. (2015). 'Unthinkable' Selves: Identity boundary work in a summer field ecology enrichment program for diverse youth. International Journal of Science Education, 37(10), 1524-1546.

 • Crawford, M. R., Holder, M. D., & O’Connor, B. P. (2017). Using Mobile Technology to Engage Children With Nature. Environment and Behavior, 49(9), 959-984.

 • Davis, N., & Gatersleben, B. (2013). Transcendent Experiences in Wild and Manicured Settings: The Influence of the Trait “Connectedness to Nature”. Ecopsychology, 5(2), 92-102

 • De Vries, S., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., & Spreeuwenberg, P. (2003). Natural environments - healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between greenspace and health. Environment and Planning A, 35(10), 1717-1731.

 • Dickinson, E. (2013). The Misdiagnosis: Rethinking “Nature-deficit Disorder”. Environmental Communication, 7(3), 315-335.

 • Dorward, L. J., Mittermeier, J. C., Sandbrook, C., & Spooner, F. (2017). Pokémon Go: Benefits, Costs, and Lessons for the Conservation Movement. Conservation Letters, 10(1), 160-165.

 • Engemann, K., Pedersen, C. B., Tsirogiannis, C., Mortensen, P. B., & Svenning, J.-C. (2018). 35.3 Childhood Exposure to Green Space – a Novel risk-decreasing mechanism for Schizophrenia? Schizophrenia Bulletin, 44 (suppl_1), S59-S59.

 • England Marketing (2009). Report to Natural England on Childhood and Nature: a survey on changing relationships with nature across generations.

 • Gullestad, M. (1989). The meaning of nature in contemporary Norwegian everyday life : preliminary considerations. Folk, Vol. 31 (1989), 171-181.

 • Gundersen, V., Skår, M., O'Brien, L., Wold, L. C., & Follo, G. (2016). Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry & Urban Greening, 17, 116-125.

 • Hastrup, K. (1989). Nature as historical space. Folk, Vol. 31 (1989), 5-20.

 • Horst, H., & Miller, D. (2012). Normativity and Materiality: A View from Digital Anthropology. Media International Australia, 145(1), 103-111.

 • Ingold, T. (2000). The perception of the environment : essays on livelihood, dwelling and skill. London: Routledge.

 • Kahn, P. H. (2011). Technological nature : adaptation and the future of human life. In (pp. 230).

 • Kahn, P. H., & Kellert, S. R. (2002). Children and nature : psychological, sociocultural, and evolutionary investigations. Cambridge, Mass.: MIT Press.

 • Kahn, P. H., Severson, R. L., & Ruckert, J. H. (2009). The Human Relation With Nature and Technological Nature. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 37-42. doi:10.1111/j.1467-8721.2009.01602.x

 • Kaplan, S., & Berman, M. G. (2010). Directed Attention as a Common Resource for Executive Perspectives on Psychological Science, 5(1), 43-57.

 • Kogan, L., Hellyer, P., Duncan, C., & Schoenfeld-Tacher, R. (2017). A pilot investigation of the physical and psychological benefits of playing Pokemon GO for dog owners. Computers in Human Behavior, 76, 431.

 • Lee, P. C. (2012). The Human Child's Nature Orientation. Child Development Perspectives, 6(2), 193-198.

 • Malone, K. (2016). Posthumanist Approaches to Theorizing Children’s Human-Nature Relations. In K. Nairn & P. Kraftl (Eds.), Space, Place, and Environment (pp. 185-206). Singapore: Springer Singapore.

 • Malone, K. (2016). Reconsidering Children's Encounters With Nature and Place Using Posthumanism. Australian Journal of Environmental Education, 32(1), 42-56.

 • Mygind, L., Stevenson, M. P., Liebst, L. S., Konvalinka, I., & Bentsen, P. (2018). Stress Response and Cognitive Performance Modulation in Classroom versus Natural Environments: A Quasi-Experimental Pilot Study with Children. International journal of environmental research and public health, 15(6), 1098.

 • Præstholm, S. Draux, H. Olafsson, Stahl, Ejbye-Ernst, N., Møller-Jensen, L., Nielsen, T. T., Nielsen, C. (2014). Outdoor LBS – relationship between users, providers, and place.

 • Ruiz-Ariza, A., Casuso, R. A., Suarez-Manzano, S., & Martínez-López, E. J. (2018). Effect of augmented reality game Pokémon GO on cognitive performance and emotional intelligence in adolescent young. Computers & Education, 116, 49-63.

 • Schilhab, T. S. S., Stevenson, M. P., & Bentsen, P. (2018). Contrasting Screen-Time and Green-Time: A Case for Using Smart Technology and Nature to Optimize Learning Processes. Frontiers in psychology, 9, 773

 • Sharkins, K. A., Newton, A. B., Albaiz, N. E. A., & Ernest, J. M. (2016). Preschool Children's Exposure to Media, Technology, and Screen Time: Perspectives of Caregivers from Three Early Childcare Settings. Early Childhood Education Journal, 44(5), 437.

 • Skår, M., Gundersen, V., & O'Brien, L. (2016). How to engage children with nature: why not just let them play? Children's Geographies, 14(5), 527-540.

 • Stordahl, G., Follo, G., & Pareliussen, I. (2015). Betwixt the Wild, Unknown and the Safe: Play and the Affordances of Nature within an Early Childhood Education and Care Institution in Norway. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 3(1), 28-37.

 • Suominen, J., & Sivula, A. (2013). Gaming legacy? four approaches to the relation between cultural heritage and digital technology. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 6(3), 1-18.
56932 / i29