Theresas Blog: "Like it. Or not."

Langt fra alle mener, at smartteknologi kan bruges positivt til naturoplevelser. Det er som om, der er en indbygget modsigelse i begrebsparret natur/teknologi. Teknologi er menneskeskabt og kunstig, og natur er dens antitese. Hvornår giver det så alligevel mening at bruge smartteknologi til naturoplevelser?

58217 / i29