Naturlig Teknik er et forskningsprojekt som undersøger, hvilke teknologier børn og unge bruger i naturen, hvordan de bruger dem, og hvad teknologien gør ved deres naturoplevelser. Formålet med projektet er at styrke viden om teknologiens potentiale for at motivere børn og unge til at komme mere ud i naturen. 

Naturlig Teknik er en del af det tværdisciplinære Center for Børn og Natur, og støttet af Nordea-fonden. Naturlig Teknik er forankret i forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser og i forskningsenheden Naturfagsdidaktik og Naturperspektiver på DPU, Aarhus universitet, campus Emdrup.


Projekt Naturlig Teknik

Naturlig Teknik undersøger, hvad teknologi gør ved børn og unges naturoplevelser, og teknologis potentiale for at få flere børn og unge ud i naturen. I projektets første fase har vi kortlagt apps og andet teknologi i brug netop nu og har interviewet undervisere, spejderledere, friluftsledere og forældre. Det 1-årige delprojekt ’Tweens’ har undersøgt større børns brug af mobiltelefoner og apps i naturen. I kan se mere i vores statusrapport her. Heri fortæller en spejderleder fx om, hvornår han bruger teknologi i naturen:

Det er både i situationer, inden jeg skal på tur eller ud i naturen, hvor jeg fx ser på vejrudsigten eller får lavet en rute på min telefon, jeg har haft lyst til at gå. Eller ser ’ok, der er et shelter’ – [dvs.] planlægger min tur ud fra, hvor der er sheltere henne. Så er det også, når jeg er ude og bliver nysgerrig i naturen, -tænker, ’hvad er det her for en plante?’, eller ’hvad er det her for en fugl?’, eller ’den her svamp den har jeg ikke set før’ eller ’hvor højt er det her træ?’, og ’hvad er arealet af søen?’. Eller ’hvor langt har jeg gået med den her GPS-app?’. Og så det sidste, det er, når det er sjov og leg - sådan noget som Woop app og Nature Challenge, hvor det er for at bruge naturen som ramme for leg (ha ha).

KARL, SPEJDERLEDER, NOVEMBER 2018

Og en naturvejleder bruger telefoner i sin undervisning. Han giver her et eksempel:

Jeg skal ud og prøve med en fjerdeklasse her i næste uge, hvor jeg vil prøve at se, om jeg kan få dem til at lave noget med telefonen altså med kamera, billeder og med små naturfilm, hvis jeg kan få dem til at fange den [...] opgaven bliver simpelthen at gå ud og tage nogle billeder, så de kan dokumentere årstiden. Så de får egentlig sådan en udfordring med, hvad sker der i december måned i en skov. Og så vil jeg bede dem om at gå ud og bruge telefonen til dels at tage nogle billeder af, hvad der sker i skoven, og måske også lave nogle små videoklip på max 20 sekunder, hvor de så ligesom kan vise, hvad de synes er interessant for hinanden i skoven på den her årstid. Og så vil jeg koble dem over på også at bruge [appen] iNaturalist, så de kan prøve at se, kan vi lave noget genkendelse på, hvad vi ser? Så de kan se, at man via telefonen kan få en hel del læring. [...] Det, der lidt er udfordringen i næste uge, er, -kan de forstå opgaven? Det er derfor, at jeg tager brugen af appen som det sidste. Fordi det med at tage billeder og lave en lille film, det kan de sagtens finde ud af. Det er at få det kvalificeret og lige tage steppet lidt længere, det er jo der, hvor jeg lige skal være lidt nysgerrig på dem og så lige se, hvordan er dagsformen? [...] Mit hovedformål er sådan set, det der med at få dem gjort nysgerrige på, at de i deres lomme har adgang til en pokkers masse viden, og i stedet for at være passive forbrugere af digitale medier, så vil jeg egentlig gerne have dem til at blive digitale producenter.

KRISTIAN, NATURVEJLEDER, DECEMBER 2018

Vi er nu i færd med projektets fase 2, hvor vi bl.a. interviewer teknologiudviklere for at høre om deres perspektiver og erfaringer. Vi skal også deltage i fællesskaber, der bruger apps I naturen for at kortlægge detaljer ved praksisbrug. Dels stiller vi skarpt på et antal apps, som vi vil observere i brug og tale med brugerne om, dels tager vi ud i natur- og nationalparker for at observere, hvordan mobilteknologi bruges der.
Den viden vi får, formidler vi i rapporter og workshops – en for praksisbrugere og en for udviklere, ligesom vi holder fyraftensmøder – når Danmark åbner op igen.
Grundet Covid er en del aktiviteter sat på pause, og vi tænker i alternative muligheder for at observere på afstand.
Laver du spændende aktiviteter eller kender til nogle, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi er altid på udkig efter muligheder for at observere naturlig teknik aktiviteter.

56830 / i29