OM NATURLIG TEKNIK

 

Naturlig Teknik vil styrke viden om børn og unges brug af teknologi og sociale medier i naturen. Projektet undersøger, hvad der bruges af teknologi i naturen, hvordan, og hvad det gør ved børn og unges naturoplevelser. ­


Naturlig Teknik er et femårigt projekt, der begyndte i januar 2018. Projektet er ledet af Neurobiolog, dr. pæd. & lektor Theresa Schilhab og Antropolog & ph.d. Gertrud Lynge Esbensen.

Vi undersøger, hvad det gør ved børn og unges naturbrug og naturoplevelser, når smartteknologi kommer med ud. Vi vil motivere børn og unge til at bruge teknologi aktivt i naturen og sætte skub i udviklingen af teknologi som for eksempel apps og droner til naturbrug og naturoplevelser.

Vi stiller også skarpt på sociale mediers potentiale til at motivere unge til at komme mere ud.Smartteknologi tilbyder mange muligheder på én gang. Når vi bruger teknologi kan vi finde vej, hente viden eller registrere opdagelser på stedet, mens vi undrer os eller bliver begejstrede. Og vi kan kommunikere og dele oplevelserne gennem film, billeder og lyde.

Derfor ser vi som forskere også nu, at teknologier bruges som ramme for orienteringsløb, skattejagter, bevægelsesaktiviteter, Augmentet Reality spil og meget andet.

Teknologibrug i naturaktiviteter tager altså mange former. Det kan både være til brug for så forskellige aktiviteter som leg, læring, samvær, hygge, fordybelse, bevægelse og afslapning.

Vores mål er at styrke viden om, hvad der kan inspirere flere børn og unge til at komme mere ud i naturen.  

Til projektet har vi studentermedhjælpere som hjælper med bla. hjemmeside, kommunikation og forskningsinterviews. Vores aktuelle studentermedhjælpere er Catrine Rafn Crety, Emilie Schønemann og Maya Haupt.


Første del af projektet er nu slut, og er blevet afsluttet med vores rapport Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser - statusrapport del 1 for forskningsprojektet Naturlig Teknik. 

Til første del af projektet havde vi Jonas Vestergaard Nielsen, Post.Doc fra SDU som seconpartner, der bidrog med data via spørgeskemaundersøgelser omhandlende børn og teknologi.

Du kan være med!

I den kommende tid tager vi ud og besøge nogle af alle jer, der bruger teknologi i naturaktiviteter med børn og unge, for at se hvad I gør og for at tale med jer om jeres erfaringer. Hvis du laver aktiviteter, der kunne interessere os, så skriv til os på naturligteknik.dk med en lille beskrivelse af din aktivitet.

Vi deler vores viden med alle for at sætte skub i børn og unges brug af eksisterende teknologi og i udviklingen af ny teknologi.

Vi fokuserer både på teknologiens indflydelse på anvendelse af naturen, som hvor ofte og hvor længe unge er i naturen, de unges aktiviteter (hvad de laver) og oplevelser af naturen (mere subjektivt oplevelsesperspektiv) samt deres motiv og præferencer.
Naturlig Teknik er en del af det nye tværdisciplinære Center for Børn og Natur, og det er støttet af Nordea-fonden. 
Naturlig Teknik er forankret i forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser på DPU, Aarhus universitet, campus Emdrup og SDU er secondpartnere.


Anbefaling fra Naturlig Teknik til børn, unge og forældre

"Persondata-hva’-for-noget?" er et undervisningsmateriale, som har til formål at få elever i grundskolen til at reflektere over persondata og deres eget digitale liv. Formålet med materialet er at styrke den kritiske forståelse hos børn og unge, og hvad de selv kan gøre, når det kommer til deres persondata på nettet.

Undervisningsmaterialet henvender sig til elever i grundskolen, og har materiale til 3. - 9. klasse, samt understøttene materiale til forældre til elever, som har undervisning om persondata.

Medier kan give naturoplevelser

57141 / i29