OM NATURLIG TEKNIK

Naturlig Teknik styrker viden om børn og unges brug af teknologi og sociale medier i naturen. Projektet undersøger, hvad der bruges af teknologi i naturen, hvordan, og hvad det gør ved børn og unges naturoplevelser. ­


Naturlig Teknik er et femårigt projekt - primo 2018 - ultimo 2023. Projektet er ledet af neurobiolog, dr. pæd. & lektor Theresa Schilhab og antropolog & ph.d. Gertrud Lynge Esbensen.

Vi undersøger børn og unges naturbrug og naturoplevelser, når smartteknologi bruges i naturen for at styrke viden om, hvad der inspirerer børn og unge til at komme ud. Vi undersøger også sociale mediers potentiale til at motivere unge. Smartteknologi kan hjælpe med navigation, viden eller registrering af opdagelser på stedet. Den understøtter også kommunikation og deling af oplevelser gennem film, billeder og lyde.

Derfor bruges smartteknologierne som ramme for orienteringsløb, skattejagter, bevægelsesaktiviteter, Augmented Reality spil og meget andet. Det sker blandt andet i naturaktiviteter som leg, læring, samvær, hygge, fordybelse, bevægelse og afslapning.

Til projektet har vi studentermedhjælpere som hjælper med bla. hjemmeside, kommunikation og forskningsinterviews. Vores aktuelle studentermedhjælpere er Josephine Halle, Yana Nikolova og Maja Sophie Simonsen.

Første del af projektet er blevet afsluttet med vores rapport Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser - statusrapport del 1 for forskningsprojektet Naturlig Teknik.

Du kan være med!

I den kommende tid tager vi ud og besøge nogle af alle jer, der bruger teknologi i naturaktiviteter med børn og unge, for at se hvad I gør og for at tale med jer om jeres erfaringer. Hvis du laver aktiviteter, der kunne interessere os, så send dit bidrag her med en lille beskrivelse af din aktivitet.

Vi deler vores viden med alle for at sætte skub i børn og unges brug af eksisterende teknologi og i udviklingen af ny teknologi.

Vi fokuserer både på teknologiens indflydelse på anvendelse af naturen, som hvor ofte og hvor længe unge er i naturen, de unges aktiviteter (hvad de laver) og oplevelser af naturen (mere subjektivt oplevelsesperspektiv) samt deres motiv og præferencer.


Naturlig Teknik er en del af det tværdisciplinære Center for Børn og Natur, og det er støttet af Nordea-fonden. 
Naturlig Teknik er forankret i forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser på DPU, Aarhus universitet, campus Emdrup.


Anbefaling fra Naturlig Teknik til børn, unge og forældre

"Persondata-hva’-for-noget?" er et undervisningsmateriale, som har til formål at få elever i grundskolen til at reflektere over persondata og deres eget digitale liv. Formålet med materialet er at styrke den kritiske forståelse hos børn og unge, og hvad de selv kan gøre, når det kommer til deres persondata på nettet.

Undervisningsmaterialet henvender sig til elever i grundskolen, og har materiale til 3. - 9. klasse, samt understøttende materiale til forældre til elever, som har undervisning om persondata.

Medier kan give naturoplevelser

57141 / i29