Forskning og udgivelser fra Naturlig Teknik

UDGIVELSER

Statusrapport del 1 af forskningsprojektet Naturlig Teknik

Klik på rapporten for at læse den online.
Klik på link herunder for at downloade rapporten.
Balling, G., Schilhab, T. & Esbensen, G. L. (2022). Place – Play – Participation. Mobile technology as enhancement of children’s interest in and experience with nature and cultural history. Conjunctions: transdisciplinary journal of cultural participation.

Schilhab, T. (2021). Nature Experiences in Science Education in School: Review Featuring Learning Gains, Investments, and Costs in View of Embodied Cognition. Front. Educ., 10 December 2021 | https://doi.org/10.3389/feduc.2021.739408

Schilhab, T. (2021). Jæger/samler med smartteknologi – om naturoplevelse, læring og moderne teknologi. Turbulens.net: forum for samtidsrefleksion.

Schilhab, T. & Esbensen, G. L. (2021). Outdoor learning with apps in Danish open education. In: Marcus-Quinn, A. & Hourigan, T. (red.). Handbook for Online Learning Contexts: Digital, Mobile and Open. Springer, 99-113.

Schilhab, T., Esbensen, G. L. & Crety, C. R. (2021). Den gode Naturapp: - vejen fra udvikleride til vellykket produkt.

Esbensen, G. L. (2020). Naturlig Teknik. Lærings Centret 48(6), 16-18

Schilhab, T., Esbensen, G. L. & Nielsen, J. V. (2020). Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser: Statusrapport for del 1 af forskningsprojektet Naturlig Teknik. Center for Børn og Natur

Schilhab, T. & Esbensen, G. L. (2019). Socio-Cultural Influences on Situated Cognition in Nature. Frontiers in psychology, 10(980).

 

I støbeskeen

Schilhab, T., Esbensen, G. L. & Crety, C. R. (2022). Fire I-tilgangen: en embodied cognition-teori om læring. I Pædagogikhåndbogen (redaktører Jørn Bjerre, Per Fibæk Laursen og Henrik Juul, s. ) København: Hans Reitzels Forlag 

Naturlig Teknik publikationer på Engelsk

 

Schilhab & Esbensen (2019). Socio-Cultural Influences on Situated Cognition in Nature. Frontiers in psychology, 10 (980).

Schilhab & Esbensen (Accepted) Outdoor learning with apps in Danish open education. Open Education. Springer.  

 

 

Relevante artikler

Levratto, V., Suminas, A., Schilhab, T. & Esbensen, G. L. (2021). Smartphones: Reading habits and Overuse. A qualitative study in Denmark, Lithuania and Spain. Educación XX1 24(2), 167-188

Schilhab, T. (2021). Naturoplevelse i naturfagsundervisningen i grundskolen. Pædagogisk Indblik, 10

Læssøe, J., Anderson, S. D., Esbensen, G. L., Prevót, A. C., Martin, L., Hedblom, M., Mårtenson, F. & Ode-Sang, Å. (2020). Children Education and Nature Based Solutions: Research Review Report. Regreen, 74

Schilhab, T. (2020). An embodied perspective on the use of digital technologies in nature.

Schilhab, T., Esbensen G. L., Levratto, V. & Suminas, D. (2020). Phone use, offline neglect, and reachability: A qualitative study in Denmark, Lithuania, and Spain. Human Technology.

Stevenson, M. P., Dewhurst, R. C., Schilhab, T. & Bentsen, P. (2019). Cognitive Restoration in Children Following Exposure to Nature: Evidence From the Attention Network Task and Mobile Eye Tracking. Fronties in Psychology 10(42)

Schilhab, T. (2018). Børn mangler virkelig natur. Aktuel Naturvidenskab, 5

Schilhab, T., Stevenson, M. P., & Bentsen, P. (2018). Contrasting screen-time and green-time: a case for using smart technology and nature to optimize learning processes. Frontiers in Psychology, 9(773)

Stevenson, M. P., Schilhab, T. & Bentsen, P. (2018). Attention Restoration Theory II: a systematic review to clarify attention processes affected by exposure to natural environments. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part B: Critical Reviews. 21(4), 227-268

Stevenson, M. P., Schilhab, T. & Bentsen, P. (2018). Balancing screen time with green time: attention retention theory helps explain why nature play helps learning.

Schilhab, T. (2017). Læring og dannelse ude. Unge Pædagoger, 4, 78-85

Schilhab, T. & Lindvall, B. (2017). Naturlig læring. Aarhus Universitetsforlag

59105 / i29